Get Adobe Flash player

פזילה הינה ליקוי ראייה בו גלגלי העיניים אינם מקבילים ולכן לא מתמקדים על אותה נקודה במרחב. הפזילה נגרמת מחוסר תיאום בשרירי העין ופוגעת בראייה התלת ממדית, דבר שעלול להשפיע לרעה על איכות ראית העומק. כמו כן עלולה הפזילה לגרום לעין עצלה. התפתחות פזילה אצל מבוגרים תוביל לראייה כפולה (מצב בו המוח מקבל מהעיניים תמונות שונות בו זמנית). פזילה נצפית בשכיחות של 2% עד גיל 3 ו-3% מעליו, בהתפלגות אחידה בין בנים לבנות. לפזילה יש, כנראה, מרכיב גנטי והסיכוי לפזילה עולה בילד שאחד מהוריו לפחות, סבל מפזילה.
Phoria - פזילה סמויה.
Tropia - פזילה גלויה.
Eso - כשהעין פוזלת לכיוון האף (פנימה).
Exo - כשהעין פוזלת לכיוון האוזן (החוצה).
Hyper - כשעין אחת פוזלת כלפי מעלה. Hyper של עין ימין יהיה Hypo של עין שמאל.
Hypo - כשעין אחת פוזלת כלפי מטה.