Get Adobe Flash player

זהו סוג של ניתוח עיניים המשמש לשיפור הראייה על ידי תיקון כושר השבירה של הקרנית. שמם העממי של ניתוחים אלו הוא "ניתוח להסרת משקפיים" והם יכולים לצמצם או לבטל כליל את התלות של המטופל במשקפיים. הטכניקה המקובלת כיום לביצוע ניתוחים כאלה היא באמצעות לייזר. ניתוחי תשבורת בוצעו בהצלחה במטופלים בעלי מגוון מחלות עיניים, כגון קוצר ראייה, רוחק ראייה ואסטיגמטיזם. על פי סקר שערכה האגודה האמריקאית לקטרקט וניתוחי תשבורת בין חבריה, מוערך כי קרוב למיליון ניתוחים כאלה בוצעו מדי שנה בשנים 2004 ו-2005. הניתוח אינו מתאים לכל אחד, במיוחד לא לנשים בהריון או לחולי גלוקומה או סוכרת. לעתים נדירות יש לניתוח תופעות לוואי, ביניהן יובש בעין, ראיית הילה ודמויות משנה בלילה, או תיקון יתר (או חסר) שגורם לצורך במשקפיים גם לאחר הניתוח.