מחלה הנובעת מלחץ של נוזל הג'ל המצוי בעין. בגלל סתימת נקביי הניקוז המצויים בשכבת הלובן (הסקלארה) לא יוצאים עודפיי הנוזל ונוצר לחץ גדול הפוגע בעצב הראיה באזור הדסקה ובמקולה. כתוצאה מכך קטן באיטיות שדה הראייה עד לעיוורון. טיפול תרופתי בזמן או כירורגי מדורג מאפשר את הצלת הראייה.